02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Křesťanské kořeny filantropického pojetí sociální práce
Machulová Helena
Článek se snaží přiblížit křesťanské kořeny dnešní sociální práce. Na příkladu klasického křesťanského pojetí skutků milosrdenství ukazuje, že základem křesťanské pomoci bližnímu je správné chápání lidské osoby a jejího místa ve společnosti. Poukazuje také na podobnosti a rozdílnosti dnešní sociální práce a křesťanské charity.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2020 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz