01
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Vliv závažného onemocnění na „tradiční“ či „alternativní“ spiritualitu nemocných: Výsledky výzkumu ve skupině „tradičně“/ „alternativně“ věřících respondentů
Maryšková Jana
Článek představuje základní výsledky kvalitativního výzkumu Vliv závažného onemocnění na „tradiční“ či „alternativní“ spiritualitu nemocných realizovaného v březnu až květnu 2018. Výzkumný soubor tvořilo 20 respondentů různých věkových skupin z Jihočeského kraje se závažným onemocněním, z nichž polovina byla „tradičně“ a polovina „alternativně“ věřících. Výzkum se zaměřil na odraz této mezní životní situace v jejich spiritualitě v kontextu klinické pastorační péče. Výsledky výzkumu ukázaly, že závažné onemocnění vzbuzuje otázky po smyslu a otevírá tím prostor jak pro „tradiční“, tak pro „alternativní“ spiritualitu. Zároveň však není faktorem, který by podstatně působil na vzájemnou otevřenost obou typů spirituality. V rámci stávající spirituality tak dochází k jejímu upevnění, prohloubení a posílení, u tzv. „alternativně“ věřících k rozšíření zájmu i o duchovní věci, nikoli však o křesťanství. Klinickou pastorační péči to staví před otázku, jak oslovit i tzv. „alternativně“ věřící a jak vyjít vstříc jejich spirituálním potřebám, aniž by však ztratila ze zřetele své křesťanské zakotvení.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz