01
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Rozcestí kritické praxe sociální práce v kontextu institucionalizovaného systému sociálních služeb v České republice
Janebová Radka
Kritická praxe sociální práce je (mimo jiné) reakcí na rozmach ideologie neoliberalismu a jako taková to nemá s přežitím úplně jednoduché. Tento příspěvek je věnován organizacím, jejichž praxi lze či bylo možné považovat v kontextu České republiky za kritickou. Cílem bude reflektovat u vybraných organizací realizujících kritickou praxi jejich fungování ve vztahu k institucionalizovanému systému sociálních služeb a důsledky, které může začlenění do systému mít pro jejich kritickou praxi. Příklady fungování vybraných organizací mohou ukazovat, jak jsou postaveni před dilema, zda formalizovat svou existenci, vstoupit do institucionalizovaného systému sociálních služeb a zajistit si relativní finanční stabilitu s rizikem tlaků na utlumování kritické praxe, nebo zůstat deformalizovanými, což s sebou nese finanční nejistotu, avšak zároveň to poskytuje větší svobodu vykonávat kritickou praxi.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz