01
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Církev v poslání Ježíše Krista: diakonické jednání mezi sborem, společenstvím a společensky prospěšnými organizacemi
Noller Annette
Tento článek představuje teorie církve, které jsou v současnosti rozvíjeny v německé evangelické teologii. Věnuje se úhlům pohledu, z nichž se na tyto teorie církve dívá luteránská diakonie. Diakonické jednání se stává viditelné jako forma činnosti církve v sociálně diferencované společnosti. Na pozadí procesů hluboké společenské proměny a stále klesajícího počtu lidí hlásících se k evangelickým církvím v Německu článek pojednává o otázkách budoucího rozvoje církve. Podle současných teorií praktické teologie je potřeba evangelium komunikovat v mnohých organizacích a rozmanitých profesích, aby bylo schopno oslovovat lidi různých společenských postavení a z různých prostředí. Z této perspektivy lze na diakonické organizace a diakonickou angažovanost hledět jako na zvláštní tvar církve, v níž se evangelium Boží výkupné lásky představuje jako láska k bližnímu. Článek přináší metody managementu a příklady diakonického vzdělávání, které mají za cíl komunikovat diakonický rozměr evangelia v rámci farností, ale také ve společensky prospěšných organizacích, které svým působením zastupují sociální stát.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz