01
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Sociálně charitativní činnost církve v rámci moderních systémů sociální pomoci
Kamiński Tadeusz
Církevní a s církvemi spojené pomáhající organizace tvoří v mnoha zemích důležitou součást systémů sociálního zabezpečení. Takové subjekty, které jsou označovány jako Faith-Based Organisations, mají (nebo by měly mít) silně náboženský profil. Je to především teologicky zakotvená motivace, která je základem aktivity, ale i postoj k potřebným. Schopnost sjednotit materiální a duchovní pomoc je obzvláště důležitá. Hlavním problémem, kterému se článek věnuje, je tedy fungování teologicky založených organizací v oblasti veřejné sociální pomoci se zvláštním důrazem na katolickou Charitu. Nejprve jsou definovány základní pojmy. Poté jsou prezentovány politické podmínky a konkrétní oblasti sociálně charitativního závazku církve v rámci systémů sociálního zabezpečení. V poslední části jsou diskutovány skutečné a potenciální obtíže takové činnosti.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz