01
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Potenciály a rizika implementace výuky teologie do studijních programů Sociální práce
Przygoda Wiesław
Sociální práce je ve svém základním smyslu formou pomoci lidem, kteří jsou sociálně vyloučeni. Jedná se také o vědeckou disciplínu v rámci společenských věd, jejímž cílem je rozvíjet a zdokonalovat praktický model podpory s cílem dosáhnout efektivní úrovně psychosociálního fungování. Na konci 20. století vznikla sociální práce jako samostatný studijní obor zaměřený na profesní přípravu sociálních pracovníků na jejich budoucí povolání. Některé univerzity studium zavedly v rámci teologických fakult, což dává určitou naději na rozvoj disciplíny, ale také vyvolává určité pochybnosti. Lze se ptát: do jaké míry může být teologie prospěšná při studiu sociální práce a odborné přípravě budoucích sociálních pracovníků, a do jaké míry je třeba ji považovat za překážku v dosahování těchto cílů? Autor se snaží tyto problémy řešit s přihlédnutím ke zkušenostem Katolické univerzity Jana Pavla II. v Lublinu a jí náležící teologické fakultě. Autor analyzuje studijní plány a hodnotí potenciální přínosy a rizika studia sociální práce na teologické fakultě.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz