01
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Teologie a sociální práce ve Španělsku – přehled, zkušenosti a koncepce v magisterském studijním programu Sociální rozvoj na Katolické univerzitě San Antonio v Murcii
Gehrig Reiner
Předložený článek popisuje situaci ohledně nabídek studijních možností pro Sociální práci a Sociální pedagogiku ve Španělsku na soukromých katolických univerzitách a ohledně integrace teologických obsahů studia do kurikul. Ve druhé části jde o specifickou situaci a zkušenosti s integrací teologie na Katolické univerzitě San Antonio v Murcii (Španělsko), a to zejména v kombinovaném magisterském studijním programu „Sociální rozvoj“.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz