01
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Význam teologie, zvláště teologické etiky, v rámci vysokoškolské ho vzdělávání v oblasti studia sociální práce
Šrajer Jindřich
Předložené pojednání reflektuje význam studia teologie, a zvláště teologické etiky, v rámci vysokoškolského vzdělávání v oblasti sociální práce. Článek objasňuje podstatu teologie a teologické etiky v jejich substancionalitě a proměnách. Akcentuje především pokoncilní podobu těchto věd, zvláště teologické etiky a v ní obsažené důrazy, ke kterým patří důraz na osobní odpovědnost, podmiňovanou schopností etického rozlišování a rozhodování, tedy osvojením si ctnosti moudrosti či prozřetelnosti. Právě v těchto důrazech lze přitom krom jiných přínosů (např. komplexního pohledu na realitu) spatřovat aktuální význam studia teologie, resp. teologické
etiky, pro vysokoškolské vzdělávání v oblasti sociální práce a pro kvalitu její praxe.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz