01
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Teorie charity (Caritaswissenschaft) jako zdroj a inspirace dnešní teologie
Fonk Peter
Do jaké míry může být teologie, a konkrétně teologická teorie charity, zdrojem poznání přicházejícím zvenku (locus alienus) pro teorii a praxi sociální práce? Zde nelze opomenout Ježíšovo přikázání lásky k Bohu a bližním jako podstatný znak křesťanství. Láska k Bohu je věrohodná do té míry, jak ji lze zakusit a jak je konkretizována v lásce k bližním. Charita a diakonie tedy mohou sloužit jako znak uskutečňování křesťanské existence vůbec a odkazovat na jádro křesťanské ortopraxe: Služba bližním je vždy také službou Bohu. Teologická teorie charity si tudíž zaslouží privilegované místo v rámci teologie, jejíž základní úkol se zde setkává se sebepojetím všech forem sociální práce, v různých dimenzích pomáhání, doprovázení, péče a opatrování.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz