02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Uchopení křesťanského poselství v sociální službě Diakonie ČCE
Brodský Štěpán
Tento příspěvek shrnuje současné uchopení křesťanského poselství v sociální službě Diakonie ČCE. Obrací se k teologické a historické motivaci diakonické práce. Reflektuje fakta o současných zkušenostech zaměstnanců Diakonie ČCE s církví či jejich aktivním vyjadřováním křesťanské víry. Uvádí praktický příklad spojení Diakonie s ČCE prostřednictvím smluv o spolupráci a z nich vycházejících modelů práce duchovních ve střediscích Diakonie. Popisuje dva vzdělávací programy pro zaměstnance Diakonie, které jim nabízejí možnost prvotního seznámení se či dalšího prohloubení vědomostí o  křesťanském poselství a  zkušeností s  ním. Závěrem představuje práci Diakonie ČCE s hodnotami.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz