02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Morálka péče – vznik, ohlasy a pokračování z pohledu psychologie morálky
Pikhartová Alena
Zásadní předěl v pojetí psychologie morálky a v její metodologii znamenal Gilliganové výzkum žen zvažujících interrupci. Použitím dilematu z reálného života objevila novou oblast morálky. Gilliganové práce čelila značné metodologické kritice. Předpoklad, že existuje mužská a ženská morálka, nebyl dalšími výzkumy potvrzen. Obecně uznávány jsou však paralelně vedle sebe existující dvě morální orientace – na péči a na spravedlnost. Z tohoto základu vychází poměrně mladý filozofický proud etiky péče. Východiskem je perspektiva péče soustředící se na potřeby lidí, vylepšování skutečných vztahů a rozvíjení citlivosti vůči aktuální situaci.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz