02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Redakce
Šimr Karel
Machulová Helena
Řezáč Karel
Šetek Jaroslav
Kappl Miroslav
Potměšilová Petra
Podzimek Michal
Nakonečný Milan
Klapetek Martin
Redakce

© 2011-2020 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz